Apprendre le làrì:
Dictionnaires bálàrì. par © Lapouth-Créations (2009-2020)


Mú mvú Màfùndá mòlé ná màkùmì mòlé, twènà (2020)

Inscription au cours de lari

Identifiants (3 et 20 caractères maxi.)Contacts

Informations supplémentaires
Proverbes des Bàkòngò

Mwànà mú zímí, mwànà àkù;
... kù mbàzí, mwànà ètò!